วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561


เด็กหญิงวรรณวิวาห์ วงศ์วิไลสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน TGP Young Stars Ballet Competition (เต้นบัลเลต์)
ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเต้นในเวทีนานาชาติ
และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและประเทศชาติ (ได้รับรางวัลชมเชย)<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/